• Обадете ни се+359 52 613 000
  • Пишете ни office@pmostove.com

Новини

ОБЯВА

Публикувано на 19 February 2021, 13:07

На основание чл.4 ,ал.1 от НУРИОВОС, “Пътища и мостове“ ЕООД, уведомява всички всички заинтересувани физически и юридически лица...

Виж още

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

25 January 2021, 12:47

Фирма „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0318-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Виж още

Фирма „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ” EООД успешно изпълни проект „Повишаване на енергийната ефективност в ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД” по Договор за БФП № BG16RFOP002-3.002-0157-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана...

28 August 2020, 12:13

Фирма „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ” EООД успешно изпълни проект „Повишаване на енергийната ефективност в ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД” по Договор за БФП № BG16RFOP002-3.002-0157-C01, финансиран от Оперативна програма...

Виж още

ПОКАНА за пресконференция

21 August 2020, 11:00

Във връзка с организирането на пресконференция относно приключило изпълнението на проект по договор за БФП № BG16RFOP002-3.002-0157-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в...

Виж още

Изграждане на мост над река Тунджа в гр. Ямбол

Публикувано на 31 July 2020, 13:25

На 16.07.2020 год. приключи изграждането на обект: „Комплексен проект за инвестиционна инициатива за изграждане на мост над река Тунджа в гр. Ямбол за осъществяване на транспортна и пешеходна връзка между...

Виж още

Извършване на поддържане АМ Хемус

Публикувано на 16 July 2020, 13:09

ЗЗД „ХЕМУС ВАРНА“ с водещ партньор фирма „Пътища и мостове“ ЕООД подписа договор с Агенция „Пътна инфраструктура“ за „Извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации)...

Виж още

Публикувано на 15 June 2020, 09:58

ДО: ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ОТНОСНО: Промяна в обстоятелство на дружество „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че считано от датата на вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията – 15.06.2020 г., е направена промяна в седалището и адреса на управление на дружеството.

Виж още

"Аз Вярвам и Помагам"

Публикувано на 22 October 2019, 17:38

Служителите на "Пътища и Мостове" ЕООД участваха в предаването на пластмасови капачки, събирани през лятото от служители в дружеството, с което показаха своята колективна ангажираност, социална отговорност и...

Виж още

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Мобилна пресевно-трошачна инсталация (1 брой)

Публикувано на 19 July 2019, 16:19

Документи по процедура „Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Мобилна пресевно-трошачна инсталация (1 брой)"

Виж още