• Обадете ни се+359 52 613 000
  • Пишете ни office@pmostove.com

Новини

Публикувано на 28 ноември 2018, 16:21

Документи по процедура „Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет

Виж още

Публикувано на 28 ноември 2018, 14:47

Решение за прекратяване на процедура „Избор с публична покана”

Виж още

ПОКАНА за пресконференция Във връзка с организирането на пресконференция относно стартиране на изпълнението на проект по договор за БФП № BG16RFOP002-3.002-0157-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД”

Публикувано на 19 септември 2018, 16:48

Във връзка с организирането на пресконференция относно стартиране на изпълнението на проект по договор за БФП № BG16RFOP002-3.002-0157-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД” имаме удоволствието да Ви поканим на 21.09.2018г. от 10:00 часа в офиса на ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД находящ се в гр. Варна, кв. БРИЗ ЮГ, Д-р Николай Коларов №3.

Виж още

ПОКАНА за пресконференция

Публикувано на 01 септември 2018, 11:53

Във връзка с организирането на пресконференция относно стартиране на изпълнението на проект по договор за БФП № BG16RFOP002-3.002-0157-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в “ПЪТИЩА И МОСТОВЕ” ЕООД”,имаме удоволствието да Ви поканим на 10 септември 2018 г., от 10:00 часа, в офиса на “ПЪТИЩА И МОСТОВЕ” ЕООД, находящ се в град Варна, ж.к. БРИЗ-ЮГ, Д-р Николай Коларов №3.

Виж още

ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-1815-C01 по проект „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД”

Публикувано на 05 юли 2018, 11:04

„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-1815-C01 по проект „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД”. Договорът е по процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” и е финансиран от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Виж още