• Обадете ни се+359 52 613 000
  • Пишете ни office@pmostove.com
Фракции

„Пътища и мостове" ЕООД притежава две стационарни автоматизирани трошачно-пресевни инсталации разположени на собствени кариери с общ капацитет 380 тона на час.

Въведена е сертифицирана система за производствен контрол при производството на материали за основи на пътища, фракции за бетонни и асфалтобетонови смеси за всички пластове на настилките, включително покриващи изискването за коефициент на ускорено полиране. Оборудването за производство на инертни материали гарантира автономност и оперативна самостоятелност на дружеството при изпълнение на големи инфраструктурни обекти.

„Пътища и мостове" ЕООД притежава мобилна трошачна и пресевни инсталации с капацитет от 120 т/ч за фракции до 250 т/ч материали за основи на пътища, позволяващи по добро планиране и оперативност при производството на произвежданите материали.

В края на 2012 г. е въведена в експлоатация нова модерна трошачно пресевна инсталация на фирма Sandvik с производителност 300 т/час, отговаряща на най-съвременните изисквания за производство на каменни материали и опазване на околната среда. Инсталацията разполага с двойна система за пречистване на материала за претрошаване и специална система за намаляне финния материал фъв фракциите, което гарантира високо качество на произвежданата продукция. Системата за събиране на филера, възможността за товаренето му на циментовози, дава възможност за последващото му влагане в производство на строителни, бетонови и асфалтови смеси.