• Обадете ни се+359 52 613 000
 • Пишете ни office@pmostove.com

Студени асфалтови смеси

Студени асфалтови смеси

Студената асфалтова смес е готов за употреба продукт директно от опаковката, като се нанася студен. Ремонтът изисква минимална подготовка и минимално оборудване. Времето за ремонта е късо и трафикът може да се отвори веднага след изпълнението. Няма никакви отпадъци, като неизползваният продукт може да се съхранява за бъдещи приложения. Продуктът може да се прилага при всякакви метеорологични условия, влажности и температури от -5°С до +40°С.

Също така студената асфалтова смес може да бъде и цветна: тъмнозелена и тъмночервена.

ПРЕДИМСТВА

 • Готов за употреба директно от опаковката
 • Може да се използва през всички сезони на годината, при всякакви метеорологични условия и температури
 • Незабавно пускане на движението след приключване на ремонта
 • Безотпадна технология
 • Икономия на хора, време, труд и здравословни и безопасни условия при работа
 • Използване на малки ръчни или механични инструменти
 • Не се отделят вредни газове в атмосферата

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА:

 1.  Ремонт на дупки: Времето, необходимо за извършване ремонта на дупки, е минимално. Не е необходимо същата да се изрязва, само се почиства от кал и прах, изсипва се необходимото количество продукт директно от опаковката и се уплътнява. Ремонтираният участък може да бъде отворен за движение. Водата в дупката не пречи на изпълнението на ремонта, защото Студената асфалтова смес има добри адхезионни свойства (прилепва добре и върху влажни повърхности и наличието на вода не понижава нейната ефективност).
 2. Ремонт около шахти и други метални конструкции: Благодарение на отличните характеристики за прилепване към метални повърхности Студената асфалтова смес се използва за обработка около метални шахти, решетки, капаци и др. Препоръчително е да се нанесе от продукта малко повече от необходимото количество за подравняване на повърхността и да се остави преминаващите превозни средства да осъществят повторно уплътнение.
 3. Възстановяване на настилки след прекопаване: Полагането след прекопаване при прокарване на кабели, тръби, канализация, газификация и други подобни дейности, трябва да се прави само при добре уплътнена основа, за да се избегне пропадане на настилката. Студената асфалтова смес трябва да се положи над прилежащата повърхност, за да се гарантира, че ремонтираната област ще съдържа достатъчно количество от продукта, след като бъде уплътнена. За постигане на добро уплътнение и за трайни резултати желателно е да се използват вибротрамбовка или малък валяк.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Отстранява се прах, кал и масло от дупката. Изсипва се продуктът в количество, достатъчно за запълването й. Подравнява се материалът на ниво по – високо от околното с метално гребло или лопата (отчита се слягането при уплътняване) и се уплътнява с ръчна трамбовка или малък валяк. За по – големи пространства и дълбоки участъци се използва вибриращ валяк. За дупки с дълбочина над 60 мм е препоръчително междинно уплътняване на пластове по време на изкърпването. Движението се отваря веднага след уплътняването.

Продукт на

 • Пътища и мостове - ПРО ООД